top of page

Vrchoviny obdržely ocenění za dobrovolnickou pomoc

Den vzniku samostatného československého státu si v našem městě připomínáme tradičním slavnostním večerem na Zámku rodiny Bartoň-Dobenín, během kterého jsou oceněny významné osobnosti města a následným pietním aktem u pomníku padlých na náměstí Republiky. Letošní oslavy však byly v mnohém výjimečné. Nesly se v duchu výročí 520 let od založení Nového Města nad Metují, konaly se po roční odmlce způsobené koronavirovou pandemií a zároveň také velká část ocenění patřila lidem a kolektivům za jejich dobrovolnické aktivity v době pandemie. Poděkování města tak obdrželi skauti z oddílu Junák – český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, Osadní výbor Vrchoviny, Zdravá výživa Vitálka a novoměstská vietnamská komunita. Za jednotlivce byli oceněni Bc. Jan Hylský a Ing. Jiří Jirman. Dále bylo u příležitosti životního jubilea uděleno čestné uznání panu Jaroslavu Reslovi za dlouhodobou práci v oblasti kultury a činnost v oboru muzeologie.

Slavnostní atmosféru večera podtrhl koncert Nos Dames, předneseny Francouzské šansony. Po koncertě se přítomní mohli odebrat na náměstí Republiky k pomníku padlých, kde se zapálenou svíčkou připojili k pietnímu aktu. Slavnostní večer zakončil ohňostroj z náměstí Republiky.


Citace: MINÁRIKOVÁ, Michaela. Oslavy založení samostatného československého státu letos patřily dobrovolníkům. Město Nové Město nad Metují [online]. Nové Město nad Metují: město Nové Město nad Metují, 2021, 29. 10. 2021 [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/zpravy/zpravy-z-mesta/oslavy-zalozeni-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-letos-patrily-dobrovolnikum-14261cs.html


Zástupce, který za Vrchoviny přebíral udělené ocenění všem přítomným přednesl tento proslov: „Vážení přítomní, Jsem velice potěšen, že mohu převzít ocenění, které patří všem obyvatelům Vrchovin. Chtěl bych krátce zmínit konkrétní jména těch, kteří opravdu pomáhali naplno. Vrchoviňáci se v počáteční době – době nejistoty a strachu – začali sami ozývat, kde a jak mohou pomoci. Zde bych rád zmínil Matěje Prouzu, který rozesílal SMS zprávy o tom, kam lze zavolat o pomoc, jak obstarat nákup, léky, roušky. Akce roušky se zúčastnily paní Bára Bartoňová, Jana Zaňková, paní Wolfová, Pavlína Balcarová s maminkou a paní tchýní a Jája Papežová. Tyto dámy šily roušky a dodávaly je před dveře čp. 61. Tam se dle jména a zájmu rozdělovaly a v sáčku věšely na plot. Kde si je v 17 hodin bylo možné vyzvednout. A opravdu v 17 hodin byla fronta ovšem s rozestupy. Uvědomili jsme si kolik rodin nemá šicí stroj, kolik domů obývá samotný muž. Pomáhali studenti Mikuláš Rydlo a Dan Hejkal, kteří roznášeli letáky s informacemi. Velkou pomocí bylo obstarávání nákupů a léku. Tady chci určitě zmínit Kateřinu Jirmanovou a Matěje Prouzu, ale pomáhal i soused sousedovi.

Byla to doba těžká, která v nás, ale objevila schopnost pomáhat, a to je velký dar. Tímto děkuji ještě jednou všem, kteří nezištně pomáhali Vám za udělené ocenění."


Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde:

https://www.zonerama.com/Vrchoviny/Album/7870551

Autorem těchto fotografií je pan Tomáš Menec. Děkujeme

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vrchovinská knihovna pořádá exkurzi do Škoda auto Kvasiny. Bližší informace získáte v místní knihovně, která má otevřeno každé úterý od 16 do 20 hodin.

V sobotu 19. 8. 2023 se na vrchovinském hřišti koná tradiční Vrchovinský Ďolíček. Občerstvení je zajištěno. Všichni jste srdečně zváni!

Všechny vrchoviňáky srdečně zveme na vrchovinskou sešlost, která se uskuteční 25. 8. 2023 od 15.00 hodin v Krmelci U Havlů (č.p. 108). Těšit se můžete na produkovanou hudbu, pivo, víno, limo nebo maso

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page