top of page

Vrchoviny obdržely ocenění za dobrovolnickou pomoc

Den vzniku samostatného československého státu si v našem městě připomínáme tradičním slavnostním večerem na Zámku rodiny Bartoň-Dobenín, během kterého jsou oceněny významné osobnosti města a následným pietním aktem u pomníku padlých na náměstí Republiky. Letošní oslavy však byly v mnohém výjimečné. Nesly se v duchu výročí 520 let od založení Nového Města nad Metují, konaly se po roční odmlce způsobené koronavirovou pandemií a zároveň také velká část ocenění patřila lidem a kolektivům za jejich dobrovolnické aktivity v době pandemie. Poděkování města tak obdrželi skauti z oddílu Junák – český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad Metují, Osadní výbor Vrchoviny, Zdravá výživa Vitálka a novoměstská vietnamská komunita. Za jednotlivce byli oceněni Bc. Jan Hylský a Ing. Jiří Jirman. Dále bylo u příležitosti životního jubilea uděleno čestné uznání panu Jaroslavu Reslovi za dlouhodobou práci v oblasti kultury a činnost v oboru muzeologie.

Slavnostní atmosféru večera podtrhl koncert Nos Dames, předneseny Francouzské šansony. Po koncertě se přítomní mohli odebrat na náměstí Republiky k pomníku padlých, kde se zapálenou svíčkou připojili k pietnímu aktu. Slavnostní večer zakončil ohňostroj z náměstí Republiky.


Citace: MINÁRIKOVÁ, Michaela. Oslavy založení samostatného československého státu letos patřily dobrovolníkům. Město Nové Město nad Metují [online]. Nové Město nad Metují: město Nové Město nad Metují, 2021, 29. 10. 2021 [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: https://www.novemestonm.cz/o-meste/zpravy/zpravy-z-mesta/oslavy-zalozeni-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-letos-patrily-dobrovolnikum-14261cs.html


Zástupce, který za Vrchoviny přebíral udělené ocenění všem přítomným přednesl tento proslov: „Vážení přítomní, Jsem velice potěšen, že mohu převzít ocenění, které patří všem obyvatelům Vrchovin. Chtěl bych krátce zmínit konkrétní jména těch, kteří opravdu pomáhali naplno. Vrchoviňáci se v počáteční době – době nejistoty a strachu – začali sami ozývat, kde a jak mohou pomoci. Zde bych rád zmínil Matěje Prouzu, který rozesílal SMS zprávy o tom, kam lze zavolat o pomoc, jak obstarat nákup, léky, roušky. Akce roušky se zúčastnily paní Bára Bartoňová, Jana Zaňková, paní Wolfová, Pavlína Balcarová s maminkou a paní tchýní a Jája Papežová. Tyto dámy šily roušky a dodávaly je před dveře čp. 61. Tam se dle jména a zájmu rozdělovaly a v sáčku věšely na plot. Kde si je v 17 hodin bylo možné vyzvednout. A opravdu v 17 hodin byla fronta ovšem s rozestupy. Uvědomili jsme si kolik rodin nemá šicí stroj, kolik domů obývá samotný muž. Pomáhali studenti Mikuláš Rydlo a Dan Hejkal, kteří roznášeli letáky s informacemi. Velkou pomocí bylo obstarávání nákupů a léku. Tady chci určitě zmínit Kateřinu Jirmanovou a Matěje Prouzu, ale pomáhal i soused sousedovi.

Byla to doba těžká, která v nás, ale objevila schopnost pomáhat, a to je velký dar. Tímto děkuji ještě jednou všem, kteří nezištně pomáhali Vám za udělené ocenění."


Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde:

Autorem těchto fotografií je pan Tomáš Menec. Děkujeme

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Noc s Andersenem 2024

Noc s Andersenem 2024 se blíží! I letos vrchovinská knihovna pořádá tuto velmi oblíbenou akci, v rámci které děti zažijí noc plnou her, zábavy a dobrodružství. Noc s Andersenem bude začínat v pátek 22

Děkujeme záchranářům

Děkujeme zdravotníkům, policistům a hasičům za dnešní nasazení při záchraně toho, co je nám nejcennější - lidského života. Umění pilota Letecké záchranné služby Hradec Králové, který dokázal přistát

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page