top of page

KRONIKA

Seznam budoucích kronikářů: 

  • 2022 Fanta 

  • 2023 Rydlová Monika 

  • 2024 Suchánkovi

  • 2025 Berkovcovi

  • 2026 Hyrč + Filipcová

  • 2027 Dubský

  • 2028 Balcarovi

  • 2029 Hanzlovi

  • 2030 Jarolímkovi 

kronika
bottom of page