top of page

TŘEŠŇOVÁ ALEJ

Víte, že pro naši třešňovou alej můžete hlasovat v soutěži Alej roku 2023? Svůj hlas jí můžete poslat přes tento odkaz.

První dubnovou sobotu roku 2022 proběhla ve Vrchovinách nad přírodním divadlem výsadba třešňové aleje. Stalo se tak v rámci akce Noc s Andersenem, ze které se vytvořila dlouholetá tradice, kterou organizuje vrchovinská knihovna pro nejmenší obyvatele Vrchovin a blízkého okolí.

Počasí nás moc nezahřálo, ale práce bylo dost, takže nebyl ani čas přemýšlet, jak velká zima je. Celkem se vysázelo 40 kusů třešní, které budou v budoucnu svými květy a plody zdobit levý kraj silnice vedoucí od střelnice až po "esíčko" směrem na Přibyslav. Na pomoc s výsadbou přišla i přes nepříznivé počasí velká část místních obyvatel.

Opravdu velké díky v rámci této akce patří panu Davidovi Línkovi (DLNK s.r.o.), který byl hlavním strůjcem. A ne jen iniciátorem, ale také donátorem. Pan Línek uhradil náklady za všech 40 třešňových stromků, včetně opor, pletiva a zajištění odborného dozoru zahradníků. Díky směřujeme také radnímu města Pavlovi Dostálovi, který tuto akci podporoval při jednáních. A nejen to, oba pánové se i osobně zapojili a vysadili si svoji třešeň.

Děkujeme také městu Nové Město nad Metují, které zajistilo vyměření, ale také substrát a následnou péči v podobě zalévání.

Poděkování míří i k Milanovi Horáčkovi, jehož technika výrazně pomohla při boji s kamenitou zemí a zapichováním opor.

V neposlední řadě děkujeme SDH Vrchoviny, jehož členové se na sázení podíleli nemalým dílem, a který přispěl značnou finanční částkou na pořízení cedulek se jmény, které nyní třešně zdobí a propojují tak zasazené stromy s lidmi, kteří je vsadili do země. 

A díky také vám, Vrchoviňáci, kteří jste dorazili si vysadit svoji třešeň! Krásná práce!

Text přejat z https://www.facebook.com/vrchovinynmnm (upraveno)

Víte, že každá zasazená třešeň v aleji nad Vrchovinami má své jméno? Podívejte se, kdo třešeň zasadil a co ho inspirovalo při tvorbě jména. 

"BOŽENKA"

zasadil pan Martin Jirman s rodinou a pan Václav Suchánek

jméno nese po mamince a babičce paní Boženě Suchánkové, která žila ve Vrchovinách

"STANISLAV A MAŘENKA"

zasadili Martinkovi čp.75

jméno nese po prababičce a pradědečkovi - manželé Marie a Stanislav Sedláčkovi

"ZAŇKOVIC TŘEŠEŇ"

zasadili Zaňková Dája, tatínek, maminka a brácha

jméno nese po naší rodině

"JURA"

zasadila rodina Lehockých a Kučerových

jméno nese po našem dědečkovi

"PEŤULÍN"

zasadila rodina Valáškových

jméno nese po synovi

"LILIANA A JAN"

zasadila rodina Romana Macháněho

jméno nese po našich dětech

"TETA OLA"

zasadila rodina Vojty Rydla , Eva, Vendula a Mikuláš

jméno nese po naší milé tetě Olze Dynterové

"MIREK"

zasadila rodina Horáčkových

jméno nese po našem dědečkovi Mirku Turkovi

"LIX"

zasadila rodina Štantejských a Šnajdrových

jméno nese po čísle našeho domu

"BEDNYSKA"

zasadila rodina Bednářových

jméno nese po naší značce

"ČerNoSchka"

zasadila rodina Schneiderových a Novotných

jménem je zkratka rodin žijících v č.p. 129 - Čermákovi, Novotní, Schneiderovi

"TATO TŘEŠINKA JMENUJE SE JULINKA"

zasadili Štrofovi, paní Gavlasová

jméno nese po právě narozené vnučce

"ANDĚLSKÁ TŘEŠEŇ"

zasadila rodina Andělových

jménem je zkratka jmen členů rodiny

"MIMIŠÁK"

zasadila rodina Erbanových

"DomiNiki"

zasadila rodina Smolových

jméno nese po dětech 

"A.M.T.J."

zasadila rodina Lukáškových

jménem je zkratka jmen členů rodiny

"ŠKALDÍKOVIC TŘEŠINKA"

zasadila rodina Škaldy Tomáše a Jana st.

jméno nese po naší rodině 

"TICHÁ TŘEŠEŇ"

zasadila rodina Tichých

jméno nese po naší rodině

"VITA FRUI"

zasadila rodina Dubských

"PETROVA TŘEŠEŇ"

zasadila rodina Martinkových

jméno nese po otci a dědečkovi Petrovi Martinkovi

"KONVALINKY"

zasadila rodina Konvalinových

jméno nese po naší rodině 

"TŘEŠNIČKA Z 1"

zasadila rodina Rydlových

jméno nese po našem čísle popisném - Vrchoviny 1

"DAJA"

zasadila rodina Hanzlových

jméno nese po prvních písmenech jmen členů naší rodiny 

"VÁCLAV"

zasadila rodina Fantových

jméno nese po dědečkovi Václavu Fantovi

"ZÁŇA"

zasadila rodina Jiřího Zaňky

jméno nese po naší rodině

"ADELINA"

zasadila rodina Rázlových

Adélka a Eliška – babička Eliška Nýčová - Rázlová a její vnučka Adélka

"BALTÍKOVICE TŘEŠŇOVÁ"

zasadila rodina Balcarových a manželé Radovi

Říkají nám Baltíci, proto "Baltíkovice třešňová"

"PAPEŽSKÁ TŘEŠEŇ"

zasadila rodina Papežových

jméno nese po naší rodině

"NADĚJE"

zasadila rodina Hložovkových

"VALTERKA A KEŠUD"

zasadila rodina Valterových a Duškových

jménem je zkratka jména rodiny a "kešud" je Dušek pozpátku

"TŘEŠEŇ JANA"

zasadila rodina Petra Škaldy

jméno nese po nejmladší dceři Janičce

"RA  SLUNEČNÍ TŘEŠEŇ"

zasadila rodina Horákových

"J+J+J+B+V+R"

zasadila rodina Havlových

jménem jsou počáteční písmena členů rodiny

"OLINKA"

zasadila rodina Geržových

jméno nese po mamince a babičce Olze Geržové

"TŘI SESTRY  H+W"

zasadila rodina Horákových a manželé Wolfovi

jméno nese po třech dcerách od Horákových 

"ŠŤASTNÁ TŘEŠEŇ"

zasadila rodina Radima Suchánka

jsme prostě šťastná rodina

"ŠMOULINKA"

zasadila rodina Smolíkových

pan Smolík má samé dcery Šmoulinky

"RAMPEPURDA"

zasadil pan Línek

jméno nese po přezdívce dcery

"ANTONÍNOVA TŘEŠEŇ"

zasadila Ing. Dostál

jméno nese po synovi

bottom of page