top of page

Děkujeme pomocníkům z Noci s Andersenem

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravách letošní Noci s Andersenem. Děkujeme Zuzaně Jakoubkové, Janu Šmídovi, Matyáši Chytrému, Davidu Sochorovi, Hance Kubečkové, Adéle Hvozdecké, Elišce Sochorové, Vítkovi Škodovi, Anetě Nerudové, Monice Sochorové, Elišce Wolfové, Vendule Horákové, Johaně Horákové, Vaškovi Horákovi, Danovi Douckovi a Pavlíně Potužníkové.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hasičská soutěž - FOTOGRAFIE

V pátek 10. 5. 2024 se od 17.00 hodin konala na vrchovinském hřišti Okrsková hasičská soutěž. Vrchovinský tým sice skončil, díky "nachlazené" stříkačce, na posledním místě, ale nálada jeho členů zůsta

Коментарі


Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page