top of page

Běh pro Paměť národa

V sobotu 18. 5. 2019 se ve Vrchovinách bude konat Běh pro Paměť národa. Start bude před hasičárnou v 11:00. Běžecká trať měří 5 km a pro děti, seniory a rodiče s kočárky je připravena trasa o délce jednoho kilometru. Registraci na běh prosím proveďte prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou naleznete zde: https://www.behpropametnaroda.cz/kdekoli/ Do kolonky "místo, kde poběžíte" uveďte "Vrchoviny". Cena startovného začíná na 300 Kč a pro studenty ZŠ a SŠ je možno využít slevu. Běžci starší 65 let a členové Klubu přátel Paměti národa se mohou účastnit zdarma. Po zaplacení startovného Vám bude na email zasláno startovní číslo, které si buď můžete sami vytisknout doma a nebo můžete využít tiskárny v místní knihovně. Vybrané peníze za startovné, budou využity na natáčení vzpomínek pamětníků pro sbírku Paměť národa. Například za 400 Kč se pořídí 20 minut nahrávky. Svým příspěvkem pomůžete budovat nejrozsáhlejší veřejně přístupnou databázi pamětníků v Evropě. Třeba právě díky Vám se podaří zachytit vzpomínky, které by jinak zmizely, a společně tak uchováme naši historii pro budoucí generace. O natočených příbězích se dozvíte na webu pametnaroda.cz nebo facebookové stránce Paměť národa. Běh pro Paměť národa je sportovní dobročinná akce organizovaná na podporu dalšího natáčení příběhů pamětníků pro sbírku Paměť národa. Startovné je považováno za dar pro neziskovou organizaci Post Bellum, o. p. s. Další a doplňující informace naleznete na oficiálních stránkách běhu - www.behpropametnaroda.cz Případně využijte email: prouza.vrchoviny@gmail.com DĚKUJEME VŠEM, CO SE ZÚČASTNÍ!

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vrchovinská knihovna pořádá exkurzi do Škoda auto Kvasiny. Bližší informace získáte v místní knihovně, která má otevřeno každé úterý od 16 do 20 hodin.

V sobotu 19. 8. 2023 se na vrchovinském hřišti koná tradiční Vrchovinský Ďolíček. Občerstvení je zajištěno. Všichni jste srdečně zváni!

Všechny vrchoviňáky srdečně zveme na vrchovinskou sešlost, která se uskuteční 25. 8. 2023 od 15.00 hodin v Krmelci U Havlů (č.p. 108). Těšit se můžete na produkovanou hudbu, pivo, víno, limo nebo maso

Nejnovější příspěvky
Archiv
bottom of page