Fotografie Františka Škaldy

Podařilo se nám získat fotografii Františka Škaldy, jehož jméno je uvedeno na pamětní desce na vrchovinské hasičárně a jehož životopis zazněl na vzpomínkové akci, která se konala 6. 5. 2022 v 19.30 hodin, před vrchovinskou hasičárnou.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přinášíme fotografie ze vzpomínkové akce, která se konala 6. 5. 2022 od 19.30 před vrchovinskou hasičárnou a v rámci které potomci padlých četli životopisy svých předků. Za fotografie děkujeme Kateři

I ve Vrchovinách děti spaly v knihovně. I letos to bylo po roční pauze opět nádherné. Do celé akce se zapojilo moc a moc obyvatel Vrchovin. Jako prvního určitě chci zmínit pana Konvalinu. Letos upekl

Nejnovější příspěvky
Archiv