Fotografie Františka Škaldy

Podařilo se nám získat fotografii Františka Škaldy, jehož jméno je uvedeno na pamětní desce na vrchovinské hasičárně a jehož životopis zazněl na vzpomínkové akci, která se konala 6. 5. 2022 v 19.30 hodin, před vrchovinskou hasičárnou.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přinášíme fotografie ze vzpomínkové akce, která se konala 6. 5. 2022 od 19.30 před vrchovinskou hasičárnou a v rámci které potomci padlých četli životopisy svých předků. Za fotografie děkujeme Kateři

I ve Vrchovinách děti spaly v knihovně. I letos to bylo po roční pauze opět nádherné. Do celé akce se zapojilo moc a moc obyvatel Vrchovin. Jako prvního určitě chci zmínit pana Konvalinu. Letos upekl

První dubnovou sobotu proběhla ve Vrchovinách nad přírodním divadlem výsadba třešňové aleje. Počasí nás moc nezahřálo, ale práce bylo dost, takže nebyl ani čas přemýšlet, jak velká zima je Celkem s

Nejnovější příspěvky
Archiv