top of page

JAN ULRICH

Po návratu z 1. světové války se Jan Ulrich aktivně zapojil do činnosti vrchovinského hasičského sboru. Již v roce 1925 byl jeho velitelem. Tato funkce mu zůstala minimálně až do roku 1942.

Poslední zápis v hasičské kronice vztahující se k Ulrichovi pochází z roku 1945, kdy je připomenuto, že Janu Ulrichovi byl dne 15. prosince 1945 udělen in memoriam Československý válečný kříž 1939 (č. matriky 14 816). Svědčí to o jeho velkém a zejména upřímném vlastenectví. Zatčen byl v rámci perzekuce českého hasičstva. V den konce druhé světové války zemřel v Malé pevnosti v Terezíně (8.5.1945). Vrchovinští si ho připomínají každý rok při pravidelné květnové pietní vzpomínce na oběti válek před tamní hasičskou zbrojnicí.

dle listu Ulrich Jan Ulrich ve Vrchovinách

Další informace, zejména pak informace o Ulrichovu působení v Československých legiích, naleznete zde: http://www.legie100.com/krev-legionare/115935/

bottom of page