KRONIKA

Seznam budoucích kronikářů obce 

 • 2019 Zaňka ml. 

 • 2020 Rousek 

 • 2021 Sedláčková Věra 

 • 2022 Fanta 

 • 2023 Rydlová Monika 

 • 2024 Suchánkovi

 • 2025 Berkovcovi

 • 2026 Hyrč + Filipcová

 • 2027 Dubský

 • 2028 Balcarovi

 • 2029 Hanzlovi

 • 2030 Jarolímkovi